3. srp 2007.

Ekstenzija za Firefox - PDF Download

PDF Download ekstenzija za Firefox je jako zgodna stvarčica u situacijama kada treba da se pogleda neki PDF dokument koji je jako velik, a nalazi se na nekom udaljenom serveru. Ova ekstenzija omogućava da se PDF dokument skine na lokalni računar, da se otvori kao verzija u HTML ili da se nastavi otvarati u Firefoxu. Ukoliko se odlučimo da se otvori kao HTML onda treba znati da je u podešavanjima isključena opcija da se prikažu slike koje se nalaze u tom dokumentu, pa se mora ručno izvršiti uključivanje te opcije. takođe je namešteno u osnovi da se pojavi pop up prozor koji nudi nekoliko opcija od kojih zatim biramo jednu, ali u opcijama se nalazi mogućnost da namestimo da se samo jedna automatski izvrašava. PDF download ekstenzija za Firefox je nenametljiva, ali zato u određenim situcijama je od izuzetne koristi.

Nema komentara: